Door verzending van dit formulier verklaar ik kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de Privacy Verklaring van Tendoryu Aikido Roermond. Tevens geef ik Tendoryu Aikido Roermond toestemming om mijn (prive-) gegevens te beheren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Toelichting:
Door verzending van dit formulier geef ik Tendoryu Aikido Roermond toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Tevens verklaar ik de privacy verklaring gelezen te hebben, te begrijpen en door ondertekening van dit formulier hiermee akkoord te gaan.
Het kan gaan om gegevens over mij die door Tendoryu Aikido Roermond worden geregistreerd, gegevens over mij die door Tendoryu Aikido Roermond uitsluitend worden verstrekt aan derden (Zoals onder andere de TWA) indien dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor mijn gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:
– Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen / instellingen.
– Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Tendoryu Aikido Roermond mij opnieuw om toestemming.
– Tendoryu Aikido Roermond informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat Tendoryu Aikido Roermond mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.
– Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Tendoryu Aikido Roermond deze niet registreren dan wel verwijderen.
– Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.
– Tendoryu Aikido Roermond legt uit wat de gevolgen voor mijn lidmaatschap zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geeft.
– Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor mijn lidmaatschap.
Tendoryu Aikido Roermond zal mij hier van geval tot geval over informeren.
– Deze toestemming is gedurende het lidmaatschap geldig.
Deze gegevens zijn nodig voor administratieve doeleinden teneinde een goede voorgang van de club te kunnen waarborgen.
Doelstelling is om je gegevens te gebruiken, te wijzigen en aan te vullen met betrekking tot het afhandelen van jouw financiële verplichtingen; eventueel verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder; je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; eventueel behaalde graduaties; andere onderlinge communicatie.
Tendoryu Aikido Roermond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De gegevens
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kyu / Dan graad
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens (eerdere ervaring met krijgskunsten/vechtsporten) die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch