Video’s

Morihei Ueshiba

Shimizu Sensei

Morihiro-Saito-Sensei

Aikido voor kinderen


Reacties zijn gesloten.