Vanaf 1 juli 2023 zijn wij gestopt met het verzorgen van jeugdtrainingen.

Dit was geen eenvoudig besluit. Het geringe aantal jeugdleden in combinatie met de vele wisselingen van actieve deelname, hebben uiteindelijk geleid tot deze beslissing.

Onze dank gaat uit naar de jeugdtrainers Daniëla en haar assistent Timothy.

Als bestuur zien wij de meerwaarde van het beoefenen van Aikido voor de ontwikkeling van de jeugdige mens. We hebben er voor gekozen de onderstaande samenvatting , op de site te laten staan.

WAT IS AIKIDO?

O-Sensei Moreihi Ueshiba, de grondlegger van het moderne Aikido, legde in zijn kunst de kracht van de ai (=harmonie) ten grondslag. Hij noemde Aikido dan ook vaak een vredeskunst en kent dan ook geen competitie- elementen. Het doel is ki (=levensenergie) te trainen, door lichaam en geest met elkaar te verbinden. Continuïteit is hierin de do (=weg) die een aikidoka volgt om zich verder te ontwikkelen binnen het Aikido.

De laatste directe leerling van O-Sensei, Kenji Shimizu, ontwikkelde een stijl die onze vereniging beoefend, het Tendoryu Aikido. Op een speelse, doch intensieve manier, word de harmonie en coördinatie samenhangend tussen lichaam en geest getraind. Daarbij word er in een atmosfeer van respect en waardering met elkaar geoefend. Tijdens stages komen kinderen van verschillende aikido verenigingen tezamen om met en van elkaar te leren.

Jongen mensen die zich aan het ontwikkelen zijn, zowel lichamelijk als ook geestelijk, vinden in het Tendoryu aikido een martiale kunst die de uitdaging niet in de wedstrijd, maar in de oefening legt. Tijdens de lessen leren kinderen o.a verschillende werp en valtechnieken.

 

 

Meer nog dan alle andere vormen maakt het Tendoryu Aikido gebruik van draaiingen en cirkels. Op een speelse doch intensieve manier, wordt de harmonie en coördinatie, samenhang tussen lichaam en geest getraind. Het gebruik van armen en benen in combinatie met een aanval van een partner maakt de bewegingen niet gemakkelijk. Jonge mensen die zich aan het ontwikkelen zijn, zowel lichamelijk als ook geestelijk, vinden in het Tendoryu aikido een martiale kunst die de uitdaging niet in de wedstrijd, maar in de oefening legt. Er wordt in een atmosfeer van respect en waardering voor elkaar geoefend.

CLUB GESCHIEDENIS

In april 2004 is een jeugdafdeling binnen onze vereniging opgezet, met als doel deze zelfsverdedigingskunst ook aan jongeren te leren. Binnen enkele maanden hadden we een zeer enthousiaste groep mensen bij elkaar. Sindsdien werd er elke zaterdag ochtend beoefend in de dojo (=school). Zoals hierboven beschreven is op 1 juli 2023 het doek gevallen.