Osensei en In 1997 werd de vereniging bij notariële akte opgericht. De toenmalige Aikidoka’s (eerst als onderdeel van een Judo en Jiu-jitsu club begonnen) vonden het tijd worden om als zelfstandige vereniging verder te gaan. Dit werd in een oprichtingsvergadering besloten. De vereniging kon gelukkig snel onderdak krijgen in de sportzaal van basisschool “De Balans”.

De eerste jaren waren moeilijk, na enkele behoorlijke fluctuaties in leden aantallen, kwam in 2002 het eerste lustrum. Dit moest gevierd worden. Met een jubileumtraining en een feestavond aansluitend, werd er begonnen aan het volgende traject: op naar het tienjarig jubileum!

Langzaam maar zeker groeide de vereniging, het ledental (15) bij oprichting (hiervan zijn er nog steeds zes actief) is door de jaren heen verveelvoudigd.

Na zeven jaar was de tijd rijp om een nieuw hoofdstuk te gaan schrijven, de jeugdgroep Aikikids.

Een van de trainers werd al enige tijd en herhaaldelijk door ouders (al dan niet zelf Aikidoka) benaderd met de vraag of het niet een idee was om voor hun kinderen Aikido trainingen te organiseren.

Binnen onze vereniging was het nooit een probleem geweest voor een 14 of 15 jarige om met de volwassenen mee te trainen. Maar jonger…

Dit werd in 2004 anders, op zaterdagochtend 3 april om 10.00u. werd de eerste jeugd aikidoles gehouden, welgeteld vier jeugdleden stonden op de mat.

Momenteel is de mat gevuld met jonge mensen (leeftijd 6 tot 16 jaar) die elke week weer opnieuw met veel animo de lessen volgen. Zelfs op de fiets door weer en wind ’s morgens naar de training komend, zijn er mensen bij die in de afgelopen jaren amper een training hebben overgeslagen. De “jeugd van de eerste dag” heeft nu trots, en met dezelfde drang naar harmonie als de volwassenen, hun plaats ingenomen tijdens de volwassenentrainingen.

Begin 2007 was de tweede mijlpaal voor onze vereniging een feit. Het 10 jarig bestaan! Dit werd groots gevierd, leden en oud-leden, aikidoka’s uit binnen en buitenland, van heinde en ver kwamen mede aikidobeoefenaars om ons te feliciteren. In twee fases werd het feest gehouden, de eerste fase (voor iedereen toegankelijk) een mooie training en een gezellig feest. En in de zomer kwam de knaller voor de leden, de evenementencommissie had een top dag gepland. Een dag welke voor menigeen (nu nog) leuke herinneringen heeft gebracht.

Sinds 2009 is de vereniging aangesloten bij de wereldorganisatie Tendoryu World Aikido (TWA). Twee van de trainers zijn in het bezit van de TWA instructeur licentie.