JAPANS BETEKENIS  SCHRIJFWIJZE

 

onegaishimasu als het u belieft お願いします
hajime begin (laten we beginnen) 始め
soremade tot nu, stop それまで
yame houd op 止め
domo arigato gozaimasu dank u wel どうも有難う御座います
do itashimashite graag gedaan どういたしました
shizentai natuurlijke houding, natuurlijke stand 自然体
kama’e stand, houding 構え
seiza correct geknield zitten 正座
suwari waza technieken uitgevoerd vanuit kniezit 座り技
hanmihan dachi nage knielt, uke staat 半身半立ち
tachi waza technieken staande uitgevoerd 立ち技
hidari links
migi rechts
omote voorkant, van voren
ura achterkant, langs de rugzijde
kaiten draaiing, rotatie 回転
irimi Instappen (met je lichaam) 入り身
tenkan wenden, van stand veranderen, rugwaarts 転換
taisabaki lichaamsdraai 体捌き
tai no henka lichaamsdraai vanuit ‘gyakuhanmi katate dori’ 体の変化
ayumi ashi stap, wissel stap 歩み足
suri ashi glijdende stap beweging 摺り足
aihanmi katate dori het grijpen van de hand vanuit dezelfde basishouding 相半身片手取り
gyakuhanmi katate dori het grijpen van de hand vanuit een spiegelbeeldige basishouding 逆半身片手取り
morote dori het grijpen van één hand van nage door uke met beide handen (‘katate ryote dori’) 諸手取り
ryote dori het grijpen van beide handen van nage door uke 両手取り
sode dori grijpen van de (onder) arm 袖取り
hiji dori grijpen van de elle boog 肘取り
mune dori grijpen van de revers 胸取り
kata dori grijpen van één schouder 肩取り
kata dori men uchi grijpen van één schouder, gevolgd door een rechte slag met de andere hand naar het hoofd. 肩取り面打ち
chudan tsuki stoot met de vuist naar de maag 中段突き
shomen uchi rechte slag met de hand naar het hoofd van boven naar beneden 正面打ち
yokomen uchi schuine slag naar het hoofd 横面打ち
eri dori grijpen van de kraag 襟取り
ushiro eri dori grijpen van de kraag aan de achterkant 後ろ襟取り
ushiro kubi shime langs achteren wurgen 後ろ首閉め
ushiro ryokata dori langs achteren beide schouders grijpen 後ろ両肩取り
ushiro ryote dori langs achteren beide polsen grijpen 後ろ両手取り
ukemi passieve beweging van het lichaam (door te vallen, door je te laten begeleiden) 受け身
mae ukemi oefening voor het voorwaarts gericht vallen („voorwaarts vallen”) 前受け身
zempo kaiten oefening voor het voorwaarts gericht vallen („gevorderd vallen”) 前方回転
ushiro ukemi oefening voor het rugwaarts vallen („rugwaarts rollen”) 後ろ受け身
koho kaiten oefening voor rugwaarts vallen („naar achteren gericht rollen”) 後方回転
yoko ukemi oefening voor de zijwaartse val („zijwaarts vallen”) 横受け身
tobi ukemi oefening voor de vrije val („vliegend vallen”) 飛び受け身
budo weg van de verzamelde krijgskunsten („weg, wijze om tot jezelf te komen”) 武道
aikido weg van de harmonie (‘aiki no michi’) 合気道
o sensei ‘Ueshiba Morihei sensei’ (grootste leraar) 大先生
Tendoryu aikido aikido stijl (school, richting) Tendo (‘Shimizu Kenji sensei’) 天道流合気道
rei dankbaarheid, respect, hoffelijkheid
jin menselijkheid, naastenliefde, welwillendheid
yuki moed, dapperheid 勇気
makoto oprechtheid, eerlijkheid, realiteitsgevoel
shinken ernst, oprechte aandacht 真剣
shoshin beginnersgeest 初心
awase harmoniseren 合わせ
nagashi stromen, vloeien 流し
junansei vermogen tot aanpassing, flexibiliteit, mogelijkheid om mee te gaan 柔軟性
kuzushi evenwicht verstoren 崩し
ma’ai afstand, (ver)houding tot elkaar (harmonische ruimte) 間合い
keiko training van Budo (het verleden herhalen) 稽古
renshu oefening, training in het algemeen 練習
kokyu ho ademtechniek, ademcontrole 呼吸法
iki o haku uitademen (verlaten van de adem) 息を吐く
iki o su inademen (opnemen van de adem) 息を吸う
sensei leraar, meester, professor (de eerder geborene) 先生
waka sensei jongere leraar, meester 若先生
shidosha gecertificeerde trainer binnen de wereldorganisatie (hier TWA) 指導者
sempai oudere leerling 先輩
deshi leerling 弟子
nage werpende (ook ‘shite’) => aanvalsdoel van ‘uke’ 投げ
shite leidende hand (ook ‘nage’) => (bege-)leider van ‘aite’ 仕手
uke ontvangende, passieve (ook ‘aite’) => ondergaat de actie van ‘nage’ 受け
aite tegengestelde, samenkomende hand (ook ‘uke’) => partner van ‘shite’ 相手
shiho nage vier richtingen worp, zwaardworp 四方投
irimi nage worp waarbij in het centrum wordt gestapt 入り身投げ
kote gaeshi pols verdraaiing worp (letterlijk: teruggeven van de onderarm) 小手返し
atemi waza techniek ter begeleiding van de partner door een slag, die niet raakt 当身技
hazushi waza technieken om je uit de greep van de aanvaller te bevrijden 外し技
katame waza vastpin, fixeer technieken (‘osae waza’) 固め技
ikkyo eerste controletechniek (=>’ude osae’) 一教
ude osae controle techniek (ikkyo) waarbij de hele arm wordt gefixeerd 腕押え
nikyo tweede controletechniek ( => ‘kote mawashi’) 二教
kote mawashi controle techniek (nikyo), met binnenwaartse verdraaiing van het polsgewricht 小手回し
sankyo derde controle techniek (=> ‘kote hineri’) 三教
kote hineri controle techniek (sankyo), met een binnenwaartse verdraaiing van de onderarm 小手捻り
yonkyo vierde controle techniek (=> ’tekubi osae’) 四教
tekubi osae controle techniek (yonkyo) om de pols via druk op de zenuw te fixeren. 手首押え
sutemi waza offerworp 捨て身技
henka waza techniek waarbij je van richting veranderd 変化技
kaishi waza overname-, countertechniek 改し技
renzoku waza opeenvolging van technieken 連続技
jiyu waza vrije techniek oefening 自由技
dojo oefenruimte, plek om je oefening ter verlichting te doen. 道場
kamiza Zetel der goden, zitplek voor de hoogste in rang (vaak door symbool aangeduid) 神座
shimoza zitplek voor lagere in rang 下座
dogi jas en broek (voor training) 胴着
hakama traditionele broekrok
zori sandalen (meestal uit stro) 草履
bokken houten zwaard 木剣
jo stok
tanto Japanse dolk 短刀