weapons2
Veel mensen als ze over Aikido gevraagd worden, denken vaak automatisch aan wapens. Zwaarden, stokken en messen zijn, inderdaad, de wapens die bij Aikido worden gebruikt.

In eerste instantie zal dit raar in de oren klinken, een verdedigingskunst die leert om wapens te gebruiken. Toch is het wapen gebruik zeer belangrijk. Het juist hanteren van de wapens geeft de aikidoka een beter inzicht in de technieken die bij Aikido worden gebruikt. Tevens is het gebruik van wapens bij een aanval voor een Aikidoka een extra dimensie. De Aikidoka scherpt zijn zintuigen en reflexen op een manier die zonder wapens bijna onmogelijk is.

Succes komt met veel oefening en geduld. Vandaar dat het herhaaldelijk oefenen van de basisvormen als algemene praktijk wordt aanvaard.

Er wordt geoefend met de Jo (stok), de Boken (houten zwaard) en de Tanto (dolk).
De basisvormen bestaan voor de Jo uit een twintigtal bewegingen die individueel worden geoefend. Deze worden de 20 Jo Suburi genoemd. Ook met de Boken zijn er individuele oefeningen, 7 stuks. Deze noemt men Ken Suburi.
Naast de individuele oefeningen, zijn er ook de partneroefeningen. Met Jo zijn dat er 10 en ze worden Kumi Jo genoemd. Kumi Tachi zijn de partneroefeningen met Boken, 5 in totaal. Uiteraard zijn er ook nog de vastgelegde reeksen van bewegingen, de Kata’s. Deze zijn er voor zowel Jo (13 en 31 delen kata’s) als Boken (8 richtingen slag).

Op de media pagina staan een aantal video’s.